ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Giảng viên bộ môn Marketing & QTVH

Xem lý lịch khoa học chi tiết

PGS.TS. Lê Thị Mỹ Linh

Giảng viên bộ môn Marketing & QTVH

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Trưởng bộ môn Marketing & QTVH

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Trưởng ban đào tạo Đại học

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Giám đốc TT Phát triển Doanh nhân VIệt

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Viện trưởng - Viện Quản trị Kinh doanh

Xem lý lịch khoa học chi tiết