TUYỂN SINH E-MBA tuyển sinh Thạc sỹ QTKD học bằng tiếng Anh E-MBA Thời hạn nộp hồ sơ
Đợt 1: Từ 10/3/2022 đến 16/5/2022
Đợt 2: Từ 21/6/2022 đến 16/9/2022
XEM CHƯƠNG TRÌNH
CHI TIẾT TUYỂN SINH
E-BBA E-BBA Cử nhân quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo cử nhân chính quy ngành Quản trị Kinh doanh E-BBA (English – Bachelor of Business Administration), đào tạo bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2022 E-BDB E-BDB CỬ NHÂN KINH DOANH SỐ Chương trình cử nhân chính quy ngành Kinh doanh số E-BDB (Bachelor of Digital Business in English) đào tạo bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2022 V-MBA V-MBA Thạc sỹ quản trị kinh doanh Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (V-MBA) là hành trang quan trọng cho những người muốn trở thành những nhà quản lý chuyên nghiệp. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2022 PhD-BA PhD-BA Tiến sỹ quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo tiến sỹ Quản trị Kinh doanh DBA (Doctor of Business Administration) đạo tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh - Trường đại học Kinh tế Quốc dân. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2022
Seks Hikaye Sex Hikayeleri
Go to Top