nguyen-quoc-duy-1

TS. NGUYỄN QUỐC DUY

Trưởng bộ môn Marketing & QTVH

LÝ LỊCH KHOA HỌC

s0071.jpg

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Quốc Duy

Năm sinh: 1967

Nơi sinh: Hưng Yên

Học vị: Tiến sỹ

Cơ quan: Viện Quản trị Kinh doanh – ĐH KTQD

Chức vụ: Trưởng bộ môn Marketing & QTVH

Điện thoại: 024-3869-0055 (112)

Di động: ‭0776-369-608‬

Email: nqduy@bsneu.neu.edu.vn

LĨNH VỰC CỨU

  • Quản trị chất lượng
  • Kinh tế học, Thống kê
  • Marketing & Bán hàng
  • Quản trị vận hành tổ chức
  • Quản trị kinh doanh

Tải lý lịch khoa học

Học vấn

BẰNG CẤP

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Cử nhân Toán kinh tế, 1988

ĐẠI HỌC BOISE STATE, HOA KỲ

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 1995

ĐẠI HỌC TỔNG HỢP INNSBRUCK, ÁO

Tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế học, 2002

CHỨNG CHỈ

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Quản chị chất lượng đồng bộ, 1998

Nghiệp vụ đấu thầu, 2001

NGOẠI NGỮ

Tiếng Việt: Tiếng mẹ đẻ

Tiếng Anh: Thành thạo 

Quá trình công tác

Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên, Khoa Kinh tế phát triển

1989 – 1997

Phụ trách giảng dạy các chương trình dài hạn cấp bằng, các chương trình ngắn hạn cấp chứng chỉ thuộc lĩnh vực của bộ môn

Giảng viên Viện Quản trị KInh doanh

1998 – 2010

Giảng dạy các chương trình dài hạn cấp bằng, các chương trình ngắn hạn cấp chứng chỉ đào tạo tại Viện QTKD

Trưởng bộ môn Marketing & QTVH

2010 – hiện tại

Quản lý, tổ chức và vận hành bộ môn Marketing & QTVH

Giảng dạy các chương trình dài hạn cấp bằng, các chương trình ngắn hạn cấp chứng chỉ đào tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh

Nghiên cứu khoa học

GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO

Giáo trìnhCác phương pháp thống kê ứng dụng trong kinh doanh, Nhà xuất bản tài chính, 2005 (Chủ biên)

Thu thập và sử dụng thông tin Marketing của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007 (Tham gia)

Giáo trình Quản trị dự án cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch & Đầu tư., 2012 (Chủ biên)

Sách chuyên khảoBÀI BÁO TẠP CHÍ, HỘI THẢO

Tạp chí khoa học nước ngoài“Impact of Job Aspects on Overall Job Satisfaction – banking industry in Vietnam”, Asian Research Journal of Business Management (already submitted), 2014 (Đồng tác giả)
“Determinants of innovation of software firms in Viet Nam”, Asian Research Journal of Business Management (already submitted), 2015 (Tác giả)

Tạp chí khoa học trong nước“Quản lý chất lượng trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 9, 1998 (Tác giả)
“Đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 4, 2008 (Tác giả)
“Công tác xúc tiến đầu tư ở Lâm Đồng – thực trạng và đề xuất”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 6, 2010 (Tác giả)
“Mối quan hệ giữa quản trị tri thức và sáng tạo đổi mới trong doanh nghiệp.”, Tạp chí Quản lý Kinh tế, số tháng 5+6., 2013 (Đồng tác giả)
“Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm ở các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 194(II), 2013 (Tác giả)
“Quản trị tri thức, đổi mới sáng tạo, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 198(II), 2013 (Đồng tác giả)
“Tăng cường kỹ năng nghề thực tế cho sinh viên của chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh”, Tạp chí Quản lý kinh tế, số 59, 2014 (Đồng tác giả)
“Tourist satisfaction and loyalty: An empirical study with international tourist to Hanoi, Vietnam.”, Journal of Economics & Development (Already submitted), 2014 (Tác giả)
“Đổi mới sáng tạo và các nhân tố ảnh hưởng – Tổng kết cơ sở lý thuyết”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (đã gửi đăng và đã được chấp nhận), 2015 (Tác giả)

Bài báo hội thảo trong nước“Làm rõ định hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Kỷ yếu khoa học: Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, 2009 (ĐH Kinh tế Quốc dân)
“Nâng cao chất lượng luận án tiến sĩ tại trường đại học Kinh tế Quốc dân. Kỷ yếu hội thảo khoa học về chuẩn chất lượng luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.”, 2012 (Đại học KTQD.)
“Vai trò của bộ môn trong hợp tác nghiên cứu khoa hoc.”, 2013 (Cửa Lò. Nghệ An.)

Bài báo hội thảo quốc tế“Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển khu công nghiệp liên kết trên thế giới. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế của CIEM, ASMED, UNIDO về SME Cluster Development.”, Khách sạn Sài gòn- Tuaran, Đà Nẵng, 2011 (Tác giả)
“Knowledge management, innovation and firm performance (forth coming)”, Đại học KTQD, 2013 (Tác giả)
“International tourist satisfaction and loyalty to Hanoi capital”, Khách sạn Melia, Hà Nội, 2014 (Tác giả)

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NCKH CÁC CẤP

Vai trò của việc thu thập và sử dụng thông tin marketing đối với kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Cấp bộ, 2006 (Thành viên)
Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp Việt nam trong ngành cơ khí chế tạo và chế biến thực phẩm, Cấp bộ (Thư ký)
Các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, Cấp cơ sở (Chủ nhiệm)
Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp Hà Nội, Cấp thành phố (Thư ký)

GIẢNG DẠY

ĐÀO TẠO CẤP BẰNG

1997 - hiện tại

Học viên cao học bằng tiếng Việt – VMBA tại Viện QTKD – ĐH KTQD

Chuyên đề: Quản trị dự án

Học viên cao học bằng tiếng Anh EMBA tại Viện QTKD – ĐH KTQD

Chuyên đề: Quản trị chuỗi cung ứng

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

2013 - hiện tại

Học viên của chương trình Public – Viện QTKD – ĐH KTQD

Chuyên đề: Nghiệp vụ đấu thầu

THAM KHẢO

YouTubeLinkedin