1613933_1374686852814666_694086430964479812_n

ThS. LÊ VĂN NAM

Giám đốc TT Phát triển Doanh nhân Việt

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Nam-500x650

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Lê Văn Nam

Ngày sinh: 14/12/1980

Giới tính: Nam

Học vị: Thạc sỹ

Cơ quan: Viện Quản trị Kinh doanh – ĐH KTQD

Điện thoại: 024-3869-0055 (114)

Di động: 0917-632-637

Email: vannamle@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Marketing & Bán hàng
 • Quản trị chiến lược & Phát triển văn hóa, năng lực tổ chức
 • Quản trị vận hành doanh nghiệp
 • Tâm lý học hành vi. Tâm lý tiêu dùng. Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị nhân sự và phát triển các năng lực làm việc trong tổ chức
Tải lý lịch khoa học

Học vấn

BẰNG CẤP

 

ĐẠI HỌC ESG – CỘNG HÒA PHÁP (Ecole Supérieure de Gestion, France) 

Thạc sỹ, Chuyên ngành Marketing, 2006

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, VIỆT NAM

Cử nhân, Chuyên ngành Marketing, 2003

 

CHỨNG CHỈ

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN EPD, ĐẠI HỌC SAINT MARY, CANADA

Chương trình đào tạo giảng viên (Training for Technical Trainers), 2011

Phương pháp và kỹ năng phỏng vấn dành cho Nhà tư vấn (Power interviewing for consultant), 2011

ĐẠI HỌC SAINT MARY, CANADA

Chương trình giảng dậy và phát triển bài tập tình huống (Curriculum and case study development),  2011

TESL CENTRE, ĐẠI HỌC SAINT MARY, CANADA

Advanced English for Academic Purposes (EAP),  2011

CCIP, PARIS, CỘNG HÒA PHÁP

Văn hóa và ngôn ngữ Pháp, 2004

NGOẠI NGỮ

 

Tiếng Việt: Tiếng mẹ đẻ

Tiếng Pháp: Song ngữ

Tiếng Anh: Song ngữ 

Quá trình công tác

Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Giám đốc TT Phát triển Doanh nhân Việt
2020 – hiện tại

Quản lý và điều hành và tổ chưc các chương trình đào tạo ngắn hạn, tư vấn doanh nghiệp của trung tâm TT Phts triển Doanh nhân Việt – Viện QTKD – ĐH KTQD

 

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh

2007 – hiện tại

Phụ trách giảng dạy các chương trình dài hạn cấp bằng, các chương trình ngắn hạn cấp chứng chỉ của Viện QTKD – ĐH KTQD

Tập đoàn Carrefour, Paris, Pháp

Trợ lý giám đốc hàng gia dụng

2005 – 2006

Hỗ trợ giám đốc trong việc theo dõi tình hình xuất nhập và kinh doanh các mặt hàng gia dụng trong chuỗi các siêu thị của công ty.

Công ty Delice House Saint Germain, Paris, Pháp

Trợ lý giám đốc bán hàng

2004 – 2005

Hỗ trợ giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý và điều hành hệ thống bán hàng của công ty.

Nghiên cứu khoa học

SÁCH CHUYÊN KHẢO, GIÁO TRÌNH

Sách chuyên khảo

Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp; NXB Thống kê, 2013

Những vấn đề về Marketing & thị trường trong khởi sự doanh nghiệp; NXB Thống kê, 2013

BÀI BÁO TẠP CHÍ, HỘI THẢO

Tạp chí khoa học trong nước

Ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam đến các hoạt động marketing hỗn hợp (7P) của doanh nghiệp tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 156(II), 2010

Marketing theo phương pháp địa lý và những ảnh hưởng của văn hóa vùng miền đến hành vi người tiêu dùng Việt Nam, Tạp chí Quản lý Kinh tế, Số 34, 2010

Marketing lan truyền “Con dao quân đội Thụy Sỹ” của hoạt động marketing hiện đại, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 173(II), 2011

Hội thảo khoa học trong nước

Năng lực lao động trong nền Kinh tế chia sẻ, Hội thảo quốc gia: Cơ sở khoa học và thực trạng hệ thống định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông và cơ chế quản lý nhân sự trong các trường công lập theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông, 2020

GIẢNG DẠY & TƯ VẤN

GIẢNG DẠY

DÀI HẠN CẤP BẰNG

Sinh viên ngành QTKD học bằng tiếng Anh E-BBA, 2009 - hiện tại

 • Phương pháp học tập ở bậc đại học
 • Marketing căn bản
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Digital Marketing

Sinh viên ngành Marketing học bằng tiếng Việt, 2019 - hiện tại

 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị và phát triển sản phẩm mới

NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ

Cán bộ quản lý cấp trung Xi măng Vicem Hạ Long, Quảng Ninh, 2019Quản trị theo thẻ điểm cân bằng BSC-KPI

Cán bộ quản lý cấp trung Xi măng Vicem Hạ Long, Quảng Ninh, 2019Quản trị theo thẻ điểm cân bằng BSC-KPI

TƯ VẤN

Công ty CP XNK KEIN

Dự án: Tái cấu trúc hệ thống quản lý và triển khai BSC – KPI, hệ thống lương 3Ps

Thời gian: 4/2020 – 8/2020

Vai trò: Tư vấn trưởng

Công ty CP Đầu tư khoáng sản Đại Dương - Cảng Đại Dương, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Dự án: Tái cấu trúc hệ thống quản lý và triển khai BSC – KPI, hệ thống lương 3Ps

Thời gian: 10/2018 – 3/2019

Vai trò: Tư vấn trưởng

THAM KHẢO

YouTubeLinkedin