ThS. Lê Thị Phương Linh

Văn thư | Chuyên viên - TT Phát triển Doanh nhân Việt

0983 342 888‬ | ltplinh@bsneu.neu.edu.vn

ThS. Lê Thị Mai Lan

Thủ quỹ | Chuyên viên - TT Phát triển Doanh nhân Việt

0982 261 098‬ | ltmlan@bsneu.neu.edu.vn

Chuyên viên - TT Phát triển Doanh nhân Việt

‭0912 772 740‬‬ | truonghoa@bsneu.neu.edu.vn

Giám đốc TT Phát triển Doanh nhân VIệt

Xem lý lịch khoa học chi tiết