ThS. Nguyễn Tuấn Minh

Phó bí thư LCD | Giảng viên bộ môn TCKT

Xem lý lịch khoa học chi tiết

Phó bí thư Liên Chi Đoàn

0372 956 360‬‬ | dtbyen@bsneu.neu.edu.vn

Giám đốc TT Phát triển Doanh nhân VIệt

Xem lý lịch khoa học chi tiết