Chương trình đào tạo CEO của Viện Quản trị Kinh doanh là một lựa chọn rất hay, hữu ích cho những CEO đang khởi nghiệp như tôi. Cảm ơn Viện QTKD, cảm ơn các thầy cô, và các bạn hỗ trợ rất nhiều. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức bổ ích từ chương trình này.

Lê Đình LongCEO - Công ty CP công nghệ Fkysee

It is great, it has been a long time since I felt happy and interesting when participating in a teambuilding course. Thanks Mr Nam and everyone. Best wishes for success and development to the BSNEU (Thật là tuyệt vời, đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác vui vẻ và thú vị khi tham gia 1 khóa teambuilding. Thanks Mr Nam và mọi người. Gửi lời chúc thành công và phát triển đến Viện QTKD)

 
read more

Alex WindfreeGiám đốc sáng tạo - Hub & Sen