Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand thăm và chia sẻ bài giảng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

You are here:
Go to Top