Đề thi vòng sơ loại online BSNEU Case Analysis 2017

BTC BSNEU Case Analysis 2017

Tải đề thi tại link dưới đây 

BSNEU Case Analysis 2017 - Apple Inc.pdf

Thời gian nộp bài: 15h:00 ngày 25/8/2017

Hình thức nộp bài: Gửi email bài làm đến địa chỉ: vuongducbao@gmail.com

Lưu ý: Để đảm bảo tính công bằng, tất cả các bài dự thi chỉ được ghi số báo danh đã được cấp. Mọi thông tin cá nhân của các thành viên nếu ghi vào bài dự thi sẽ bị coi như phạm luật và bị loại.

Chúc các đội thi tốt

BTC BSNEU Case Analysis 2017