Thời khóa biểu Kỳ 1 và Danh sách lớp học Tiếng Anh E-BBA 9

 

Tải file tại đây : LOP 1.xlsx

                         Lớp 2.1.xlsx

                         LOP 2.2.xlsx

                         LOP 2.3.xlsx

                         LOP 3.xlsx

                        Thoi khoa bieu môn Tieng Anh K9.xls

                        Thoi khoa bieu mon NLCB CN MacLe EBBA9 Tuan 18-23.xlsx