Lịch học

Lịch học của chương trình

Không đặt

THỜI KHÓA BIỂU EBBA7 KÌ 5

 Tải tại đây :  TKB Ky 5 khoa 7.xls

Thời khóa biểu E-BBA 9 kỳ 6

Tải về tại đây : Thời khóa biểu E-BBA 9 kỳ 6

THỜI KHÓA BIỂU EBBA 11 VÀ EBDB1 KỲ 1

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 10 KỲ 3

TẢI VỀ TẠI ĐÂY : Thoi khoa bieu EBBA10 - Ky 3.xlsx

Thời khóa biểu kỳ 7 E-BBA 8

Tải về tại link : Thời khóa biểu kỳ 7 E-BBA 8

Thời khóa biểu EBBA 10 kỳ 2

Thời khóa biểu EBBA 10 kỳ 2

Tải tại đây : Thoi khoa bieu EBBA 10 - Ky 2.xlsx

                    LICH GIANG LY THUYET EBBA 10 KY 2.docx

Thời khóa biểu EBBA 9 kỳ 4

 

Thời khóa biểu EBBA 9 kỳ 4

Tải tại đây: Thoi khoa bieu EBBA9 - Ky 4.xlsx

Thới khóa biểu EBBA8 kỳ 6

 

Thới khóa biểu EBBA8 kỳ 6 

Tải tại đây : TKB Ky 6 khoa 8.xls

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 10 KÌ 1

 TẢI THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY:  Thoi khoa bieu EBBA 10 - Ky 1.xls

 

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 8 KỲ HÈ

Tải thời khóa biểu tại đây : Thoi khoa bieu e-bba 8 ki he.xlsx

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lịch học