Lịch học

Lịch học của chương trình

Không đặt

THỜI KHÓA BIỂU EBBA7 KÌ 5

 Tải tại đây :  TKB Ky 5 khoa 7.xls

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 9 KỲ 3

THỜI KHÓA BIỂU EBBA 8 KỲ 4

TẢI THỜI KHÓA BIỂU EBBA 8 KỲ 4 TẠI ĐÂY : THOI KHOA BIEU EBBA 8 KY 4.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU EBBA 7 KỲ 6

TẢI THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY:  thoi khoa bieu ebba 7 ky 6.xlsx

 

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 9 KÌ 2

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG E-BBA 9

 

TẢI LỊCH HỌC TẠI ĐÂY: TKB môn GDQP-E-BBA 9.xls

 

Thời khóa biểu kỳ 1 E-BBA 9

Tải file tại đây : Thoi khoa bieu EBBA9 - Ky 1.xls

Thời khóa biểu Kỳ 1 và Danh sách lớp học Tiếng Anh E-BBA 9

 

Tải file tại đây : LOP 1.xlsx

                         Lớp 2.1.xlsx

                         LOP 2.2.xlsx

DANH SÁCH NHÓM HỌC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC

TẢI DANH SÁCH TẢI LINK BÊN DƯỚI:

Danh sach NHOM PP HOC TAP E-BBA9.xlsx

 

THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 3

TẢI VỀ THỜI KHÓA BIỂU EBBA8 KÌ 3 TẠI ĐÂY: TKB Ky 3 khoa 8.xls

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lịch học