Lịch học

Lịch học của chương trình

Không đặt

THỜI KHÓA BIỂU EBBA7 KÌ 5

 Tải tại đây :  TKB Ky 5 khoa 7.xls

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 10 KÌ 1

 TẢI THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY:  Thoi khoa bieu EBBA 10 - Ky 1.xls

 

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 8 KỲ HÈ

Tải thời khóa biểu tại đây : Thoi khoa bieu e-bba 8 ki he.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 8 KỲ 5

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 9 KỲ 3

THỜI KHÓA BIỂU EBBA 8 KỲ 4

TẢI THỜI KHÓA BIỂU EBBA 8 KỲ 4 TẠI ĐÂY : THOI KHOA BIEU EBBA 8 KY 4.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU EBBA 7 KỲ 6

TẢI THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY:  thoi khoa bieu ebba 7 ky 6.xlsx

 

THỜI KHÓA BIỂU E-BBA 9 KÌ 2

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG E-BBA 9

 

TẢI LỊCH HỌC TẠI ĐÂY: TKB môn GDQP-E-BBA 9.xls

 

Thời khóa biểu kỳ 1 E-BBA 9

Tải file tại đây : Thoi khoa bieu EBBA9 - Ky 1.xls

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lịch học