PGS.TS. Lê Thị Mỹ Linh

                    my linh.jpg         

PGS. TS. LÊ THỊ MỸ LINH

Vị trí công tác: Giảng viên chính - Viện Quản trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0913003492                  Email: lmlinh@bsneu.edu.vn   –   linh.neubs@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu

Năng lực đổi mới sáng tạo

Hành vi người tiêu dùng

Phát triển nguồn nhân lực

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

LÊ THỊ MỸ LINH

Năm sinh

1964

Nơi sinh

Phú Thọ

Địa chỉ liên lạc

Số 310 nhà CTDN, đô thị Định Công, đường Trần Điền, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ (2010)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Phó Giáo sư (2018)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Giảng viên chính - Viện Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1981-1985)

Kinh tế Lao động, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam

Bậc Thạc sĩ (1993-1995)

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing), Đại học tổng hợp bang Boise, Idaho, Hoa Kỳ

Bậc Thạc sĩ (2001-2002)

 Phương pháp nghiên cứu trong quản lý, Đại học tổng hợp Macquarie, Sydney, Úc

Bậc Tiến sĩ (2004 – 2010)

 Kinh tế lao động, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Đào tạo ngắn hạn

2011

 Đào tạo cho giảng viên chuyên ngành Marketing: Truyền thông Marketing tích hợp: 6 ngày; Giáo sư từ Hoa Kỳ. Dự án TRICK tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2010

Đào tạo cho giảng viên chuyên ngành Marketing: Phương pháp nghiên cứu Marketing: 6 ngày, Giáo sư từ Hoa Kỳ). Dự án TRICK tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

1998

Chứng chỉ quản lý cao cấp, Trường Kinh doanh Durham, Đại học Durham, Vương quốc Anh

1997

Đào tạo phát triển năng lực cho giảng viên về Marketing quốc tế, Trường quản lý Thunderbird Management, Arizona, Hoa Kỳ

1997

Thực tập giảng dạy về Quản trị Marketing và doanh nghiệp nhỏ, Trường đại học Tổng hợp bang Washington, Hoa Kỳ (từ tháng 1-5/1997)

1995

Thực tập thực hiện phân tích sự cạnh tranh trong ngành điều độ điện Hoa Kỳ, Công ty Điều độ điện (ECCO), Boise, Idaho, Hoa Kỳ

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Tốt

Ngoại ngữ

Tiếng Nga: Đọc: cơ bản

Quá trình công tác

1998 - nay

Giảng viên, Quản trị Kinh Doanh, trường đại học Kinh tế Quốc dân

1985-1997

Giảng viên, khoa Kinh tế lao động, trường đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2017

Kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 237, tháng 3 năm 2017. Đồng tác giả.

2017

Hành vi người tiêu dùng mua thực phẩm tại đô thị Việt Nam , Tạp chí Quản lý kinh tế, số 80, tháng 1-2/2017.

2016

Nhân tố tác động đến năng lực Đổi mới Sáng tạo của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 233 (II), tháng 11 năm 2016.

2015

Ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến hành vi phát triển tổ chức của nhân viên trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số đặc biệt, tháng 12/2015. Đồng tác giả.

2015

Hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế trong các trường đại học ở Việt Nam: lợi ích và các vấn đề đặt ra, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 211(II), tháng 1/2015.

2013

Thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của người tiêu dùng Việt Nam về thực phẩm an toàn, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số đặc biệt tháng 8/2013.

2012

Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số đặc biệt tháng 12/2012. Đồng tác giả.

2012

Sự ưa thích và đánh giá của người tiêu dùng về các loại bao bì cho rau và trái cây an toàn, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 180 (II) tháng 6/2012.

2012

Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tạp chí quản lý kinh tế, số 46, tháng 3+4/2012.

2011

Phân tích bao bì cho rau quả và trái cây an toàn, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 173 (II) tháng 11/2011.

2011

Phát triển nghề nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 165 tháng 3/2011.

2010

Hình thức đào tạo và phát triển phù hợp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 156 (II) tháng 6/2010

2009

Nhu cầu hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức quốc tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí quản lý kinh tế, tập 27, 7+8/2009.

2009

Nhu cầu đào tạo cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện kinh tế hội nhập qua điều tra, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 144, 6/2009.

2008

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số đặc san, 4/2008.

2007

Các phương pháp phổ biến đánh giá nhu cầu đào tạo trong doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 116, tháng 2/2007.

2006

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo cách tiếp cận dựa trên năng lực, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 113, 11/2006.

2006

Normative, social and cognitive predictors of entrepreneurial interest in China, Vietnam and the Philippines, Journal of Developmental Entrepreneurship, tập 11, số 1, 3/2006 (tạp chí Scopus).

2003

Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập – Thách thức và bài học kinh nghiệm, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số chuyên đề viện QTKD, 1/2003.

1998

Thảo luận nhóm- Một phương pháp nghiên cứu định tính trong nghiên cứu thị trường và việc áp dụng ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số đặc san viện QTKD, 11/1998

Sách xuất bản

2017

Năng lực đổi mới sáng tạo của  doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam, NXB Đại học kinh tế quốc đân. Chủ biên

2017

Selected case studies in Business Administration, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. Tham gia

2017

Selected case studies in Business Administration, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, (teaching Note) 2017. Tham gia

2016

Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. Tham gia

2012

Thu thập và sử dụng thông tin Marketing của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. NXB Đại học kinh tế quốc dân. Tham gia

2006

Quản trị Marketing, Nhà xuất bản phụ nữ. Chủ biên

2004

Opportunities Identification and Entrepreneurial Behavior, Information Age Publishing, of America; Tham gia

2002

Case study in Business Administration; Nhà xuất bản giáo dục; Tham gia

1999

Tình huống trong quản trị kinh doanh; Nhà xuất bản giáo dục; Tham gia

 

Giảng dạy

1997 - nay

Quản trị Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, hệ cao học (chương trình EMBA)

2010 - nay

Phương Pháp nghiên cứu trong quản lý, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, hệ đại học (chương trình EBBA), cao học (chương trìnhEMBA và VMBA)

2014-nay

Nguyên lý Marketing, trung tâm tiên tiến, chất lượng cao, Pohe, Đại học Kinh tế Quốc dân, hệ đại học (chương trình tiên tiến)

2011

Nghiên cứu Marketing, chương trình hợp tác với đại học Sunderland, Anh quốc. Viện đào tạo Quốc tế, hệ đại học (IBD)

2006-2009

Nghiên cứu Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, hệ cao học (chương trình VMBA)

2017

Chiến lược Marketing, chương trình hợp tác với đại học Sunderland, Anh quốc. Viện đào tạo Quốc tế, hệ đại học (IBD)

1999-2006

Tinh thần doanh nhân (entrepreneuship), Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, hệ cao học (chương trình EMBA năm 2002, chương trình VMBA 1999-2006).

Hướng dẫn NCS

 

 

Đào tạo ngắn hạn

1997- nay

Chiến lược Marketing, quản trị Marketing, Kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp cho các khóa đào tạo ngắn hạn tổ chức tại Viện Quản trị kinh doanh, hoặc theo đặt hàng của các tổ chức như Đường sắt Việt Nam, Tổng  công ty bảo hiểm Bảo Việt, công ty Bia Đông Nam Á, ngân hàng quốc tế (VIB), Ford Việt Nam, MPDF, UNDP, Phòng Phát triển Quốc tế của Anh  (DFID),…

Tư vấn

2014

Hỗ trợ chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh để có thể có được ngân sách của quĩ cạnh tranh doanh nghiệp (CBG) trong phát triển chuỗi giá trị của 8 sản phẩm ở Ninh Thuận: tỏi, táo xanh, nho, chuối, dê, cừu, bò, lợn đen. Dự án Tam Nông Ninh Thuận

2012

Đào tạo, tư vấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cho các doanh nghiệp lâm nghiệp ở Tây Nguyên. Dự án Dịch vụ tư vấn Hỗ trợ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn 6 tỉnh vùng dự án gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và Phú Yên thuộc Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH)

2010

Tư vấn Marketing cho dự án và các doanh nghiệp, trang trại nông nghiệp thuộc Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn  (do tổ chức CIDA Canada tài trợ).