Thông báo về việc tạm ngừng cung cấp nước để phục vụ kiểm tra kỹ thuật hệ thống cấp nước trong khu vực

You are here:
Go to Top