GS.TS Phạm Hồng Chương đón tiếp và làm việc với Đại sứ Rumani tại Việt Nam

You are here:
Go to Top