Thông báo Nhắc thí sinh XTKH; XTT, UTXT; LTĐH vào đại học chính quy năm 2023 về việc nộp hồ sơ, điều chỉnh nguyện vọng, cập nhật số báo danh trên hệ thống của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

You are here:
Go to Top