Cảm ơn các thầy cô của Viện QTKD, chuowngtrinhf đào tạo SMM rất chất lượng, Các tài liệu mà các thầy cô chia sẻ rất chuyên nghiệp và bổ ích. Hy vọng em sẽ còn được tiếp tục trao đổi và đồng hành cùng các thầy cô trong các chương trình khác, không gian khác…

Nguyễn Thanh HằngTP HCNS - VDC Net 2 E