tran-van-hung-1

TS. TRẦN VĂN HÙNG

Trưởng ban đào tạo Sau đại học

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Tran-van-hung-500x650

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Văn Hùng

Năm sinh: 1960

Nơi sinh: Thái BÌnh

Giới tính: Nam

Học vị: Tiến sỹ

Cơ quan: Viện Quản trị Kinh doanh – ĐH KTQD

Chức vụ: Trưởng ban đào tạo Sau đại học

Điện thoại: 024-3869-0055 (112)

Di động: 0968-528-887

Email: tvhung@bsneu.neu.edu.vn

LĨNH VỰC CỨU

  • Quản trị chất lược
  • Quản trị dự án
  • Đấu thầu
  • Quản trị vận hành tổ chức
  • Quản trị kinh doanh

Tải lý lịch khoa học

Học vấn

BẰNG CẤP

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, 2007

Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, 1981

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

Cử nhân tiếng Anh, 2006

ĐẠI HỌC BOISE STATE, HOA KỲ

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 1997

CHỨNG CHỈ

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Quản chị chất lượng đồng bộ, 1998

Nghiệp vụ đấu thầu, 2001

NGOẠI NGỮ

Tiếng Việt: Tiếng mẹ đẻ

Tiếng Anh: Đại học 

Tiếng Nga: Dịch thuật

Quá trình công tác

Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên tổ bộ môn Marketing & QTVH

1997 – 2007

Phụ trách giảng dạy các chương trình dài hạn cấp bằng, các chương trình ngắn hạn cấp chứng chỉ thuộc lĩnh vực của bộ môn

Giám đốc TT Phát triển Doanh nhân Việt

2005 – 2012

Quản lý, tổ chức và vận hành trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt

Giảng dạy các chương trình dài hạn cấp bằng, các chương trình ngắn hạn cấp chứng chỉ đào tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh

Trưởng ban đào tạo Sau đại học

2013 – hiện tại

Quản lý, tổ chức và vận hành Ban đào tạo Sau đại học

Giảng dạy các chương trình dài hạn cấp bằng, các chương trình ngắn hạn cấp chứng chỉ đào tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh

Nghiên cứu khoa học

BÀI BÁO TẠP CHÍ, HỘI THẢO

“Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong nước các công trình xây dựng ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số chuyên đề Viện Quản trị Kinh doanh, tháng 1, 2003 (Tác giả)

“Một số nét về đầu tư xây dựng giao thông và đấu thầu xây dựng giao thông ở Việt Nam thời gian gần đây”, Tạp chí Khu Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 68, 2006 (Tác giả)

“Về chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 107, 2006 (Tác giả)

“External Factors influencing Bid/no-Bid Decision for Supervision Consultant Service: A case of Construction Project in Hanoi”, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 2020 (Đồng tác giả)

ĐỀ TÀI

Thị trường chứng khoán tại Việt Nam, Cấp Trường, 2008 (Thư ký)

Văn hóa doanh nghiệp, Cấp Trường, 2009 (Ủy viên)

Tái cấu trúc Tổng công ty Gas Petrolimex, TCT Gas Petrolimex, 2011

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho giám đốc điều hành các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Cấp Bộ – Bộ giáo dục và đào tạo

Nâng cao năng lực đổi mới sảng tạo cho các doanh nghiệp Hà Nội, Cấp Thành phố 2014

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài long của khách hàng trong các Siêu thị điện máy ở Hà Nội, Câp trường Đại học KTQD

Chiến lược phát triển HANDICO đến năm 2015, TCT HANDICO

Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo và tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả kinh doanh, Trường Đại học KTQD

GIẢI THƯỞNG NCKH

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng năm 2010

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012 vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và Phát triển Viện Quản trị Kinh doanh giai đoạn 1997 – 2012

Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp 55 năm xây dựng và phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân

GIẢNG DẠY

ĐÀO TẠO CẤP BẰNG

1997 - hiện tại

Học viên cao học bằng tiếng Việt – VMBA tại Viện QTKD – ĐH KTQD

Chuyên đề: Quản trị dự án

Học viên cao học bằng tiếng Anh EMBA tại Viện QTKD – ĐH KTQD

Chuyên đề: Quản trị chuỗi cung ứng

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

2013 - hiện tại

Học viên của chương trình Public – Viện QTKD – ĐH KTQD

Chuyên đề: Nghiệp vụ đấu thầu

THAM KHẢO

YouTubeLinkedin