Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

You are here:
Go to Top