Tuyển sinh đại học

Tuyển sinh đại học

Tiếng Việt

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH NĂM 2020

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH NĂM 2019

 

 

**THÔNG TIN TUYỂN SINH**

---ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân chính quy ngành Quản trị Kinh doanh học bằng tiếng Anh

tbts01.jpg

tbts02.jpg

 

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH E-BDB NĂM 2020

Chương trình cử nhân Kinh doanh Số, hệ CHÍNH QUY, đào tạo bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế nhằm đào tạo các nhà quản trị chuyên nghiệp am hiểu các kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị kinh doanh, có nền tảng kiến thức và kỹ năng về công nghệ số, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực tiếng Anh để làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh hiện đại của kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH E-BBA NĂM 2020

Thông tin tuyển sinh chương trình Cử nhân chính quy Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh

E- BBA là gì?

CHÙM ẢNH THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC ( E-BBA & E-BDB )

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH CHO TÂN SINH VIÊN E-BBA VÀ E-BDB XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC K61 (Dành cho Tân sinh viên Nhập học sau Sáng 11/8/2019)

QUY TRÌNH CHO TÂN SINH VIÊN E-BBA VÀ E-BDB XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC K61

THÔNG BÁO: nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp vào đại học hệ chính quy năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2019

Đăng kí nhận RSS - Tuyển sinh đại học