GIỚI THIỆU

Tiếng Việt

Ban Nghiên cứu

Ban Nghiên cứu

Ban HTQT

Ban HTQT

TT PTDN Việt

Bộ môn Marketing & Quản trị vận hành:

Bộ môn quản lý chung

Thông điệp lãnh đạo

Quá trình hội nhập nền kinh tế của Việt Nam đòi hỏi các nhà quản lý phải có hiểu biết sâu sắc về Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, có tư duy và tác phong làm việc năng động và chuyên nghiệp. 

Tuyển sinh sau đại học

Thiết bị phòng học

dfyhlp;

Lịch giảng đường

Lịch tuần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2013
Từ ngày 16/9/2013 đến ngày 22/9/2013
Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Vũ Thành Hưng

Thời gian

Đăng kí nhận RSS - GIỚI THIỆU