PHÒNG | Trường ĐH Kinh tê Quốc dân

PHÒNG

Văn phòng

1. ThS. Đỗ Đức Thọ - Chánh văn phòng

2. Vũ Việt Thắng - Phó chánh văn phòng

3. ThS. Đoàn Minh Hạnh

4. ThS. Nguyễn Thu Hằng 

5. ThS. Nguyễn Thị Minh Hoa 

6. ThS. Lê Thị Mai Lan

7. Lê Thị Thư 

8. Lê Phương Linh

9. Đoàn Bảo Yến

10.Trịnh Duy Bảo

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - PHÒNG