BAN | Trường ĐH Kinh tê Quốc dân

BAN

Ban đại học

1. TS. Trần Thị Hồng Việt - Trưởng Ban

3. ThS. Nguyễn Thu Trang 

5. ThS. Nguyễn Thu Hằng

6.  Lê Thị Thư 

 

Ban sau đại học

1. TS.Trần Văn Hùng - Trưởng Ban

2. ThS. Đoàn Minh Hạnh 

3. ThS.Lê Văn Nam

4. Nguyễn Khánh Ly

 

Ban IT

1. Ths. Đỗ Đức Thọ - Trưởng Ban

2. Ths. Lê Văn Nam - Phó Ban

3. KS. Trịnh Duy Bảo

 

 

 

 

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - BAN