BỘ MÔN

 

Bộ môn Quản lý chung

1. PGS. TS. Vũ Thành Hưng

2. TS. Đào Thị Thanh Lam

3. ThS.Trần Cẩm Tú

4. Nguyễn Phương Mai

 

Bộ môn Tài chính Kế toán:

1. PGS.TS. Lê Bích Ngọc - Trưởng bộ môn

2. TS. Trần Thị Minh Hương

3. TS. Vũ Đình Hiển

4.ThS.Nguyễn Tuấn Minh

 

Bộ môn Marketing & Quản trị vận hành:

1. TS. Nguyễn Quốc Duy - Trưởng bộ môn

2. PGS.TS. Lê Thị Lan Hương

3. TS. Trần Văn Hùng

4. TS. Trần Thị Hồng Việt

5. TS. Lê Thị Mỹ Linh

6. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

7. ThS. Lê Văn Nam

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - BỘ MÔN