Đỗ Ngọc Anh

Tuổi: 
19
Giới tính: 
Nữ
Chương trình đào tạo: 
Chương trình E-BBA - Lớp E-BBA 7B

Thành tích:

• Thủ khoa E-BBA 2015

Kinh nghiệm:

• Trao đổi, chia sẻ với bạn về kiến thức đã học

• Liên tục thực hành và làm bài tập chăm chỉ

• Suy nghĩ và phân tích bài tập và vấn đề theo nhiều hướng khác nhau

• Hỏi thầy cô hoặc tự tìm hiểu thêm những điều mình muốn biết thêm hoặc chưa hiểu

Mong ước:

• Có công việc phù hợp với khả năng

• Có cơ hội đi nước ngoài và tiếp xúc làm việc với phong cách nước ngoài

Mong muốn về chương trình:

• Áp dụng được kiến thức đã học vào cuộc sống và công việc

• Phát triển được các kỹ năng mềm, dễ dàng kiếm được việc làm