Tổ chức

 •  

  Văn phòng

  1. ThS. Đỗ Đức Thọ - Chánh văn phòng

  2. Vũ Việt Thắng - Phó chánh văn phòng

  3. ThS. Đoàn Minh Hạnh

  4. ThS. Nguyễn Thu Hằng 

  5. ThS. Nguyễn Thị Minh Hoa 

  6. ThS. Lê Thị Mai Lan

  7. Lê Thị Thư 

  8. Lê Phương Linh

  9. Đoàn Bảo Yến

  10. Lê Thị Nguyệt

  11.Trịnh Duy Bảo

   

   

 • BAN

   

  Ban đại học

  1. TS. Trần Thị Hồng Việt - Trưởng Ban

  3. ThS. Nguyễn Thu Trang 

  5. ThS. Nguyễn Thu Hằng

  6.  Lê Thị Thư 

   

  Ban sau đại học

  1. TS.Trần Văn Hùng - Trưởng Ban

  2. ThS. Đoàn Minh Hạnh 

  3. ThS.Lê Văn Nam

  4. Nguyễn Khánh Ly

   

   

   

   

   

  ...
 •  

  Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt

  1.ThS.Lê Văn Nam

  2. ThS. Lê Thị Mai Lan

  3. Lê Thị Phương Linh 

  4. Trương Thanh Hoa 

   

 •  

  Bộ môn Quản lý chung

  1. PGS. TS. Vũ Thành Hưng

  2. TS. Đào Thị Thanh Lam

  3. ThS.Trần Cẩm Tú

  4. Nguyễn Phương Mai

   

  Bộ môn Tài chính Kế toán:

  1. PGS.TS. Lê Bích Ngọc - Trưởng bộ môn...

 •  

  Đoàn Thanh niên

  1. ThS. Lê Văn Nam - Bí thư LCĐ

  2. Đoàn Bảo Yến - Phó bí thư LCĐ

   

  Công đoàn

  1. TS. Nguyễn Quốc Duy - Chủ tịch công đoàn

  2. Lê Thị Nguyệt - Phó chủ tịch công đoàn

   

   

   

  Hội cựu học viên BSNEU