Chương trình

 • Chương trình đào tạo cử nhân chính quy ngành QTKD bằng tiếng Anh (E-BBA)

                                         

  e-bba 1.jpg...

 • Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (E-MBA)

   

  QUANG CAO EMBA 2016.png

  Facebook-logo-PSD.jpg                   ...

 • Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Việt (V-MBA)

  Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (V-MBA) là hành trang quan trọng cho những người muốn trở thành những nhà quản lý chuyên nghiệp. Những học viên tốt nghiệp của chương trình V-MBA đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp và các tổ chức.

  Mục tiêu đào tạo

  ...

 • Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Việt (DBA)

  Mục tiêu đào tạo

  Về kiến thức

  Trang bị theo hướng chuyên sâu các kiến thức chuyên ngành QTKD trên nền tảng nâng cao và hiện đại hóa các kiến thức cơ sở có liên quan đã được giảng dạy ở bậc đại học và bậc thạc sĩ theo phương pháp tác động đa chiều lấy người...

 • Chương trình đào tạo Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp (DSMD)

  Quá trình toàn cầu hoá đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực của mình để có thể cạnh tranh với các đối thủ lớn trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện và bền vững, Viện Quản trị Kinh doanh đã xây dựng và...