ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

 

        avata trong.jpeg                     

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Vị trí công tác: Giảng viên - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0945082479   Email: ntttrang@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Doanh nghiệp xã hội; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Nhà đầu tư thiên thần (Business Angel); Vốn tri thức (intellectual capital)

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu Trang

Năm sinh

1979

Nơi sinh

Vinh

Địa chỉ liên lạc

Số 4 ngõ 199 Trường Chinh, Hà Nội

Học vị

Thạc sĩ (2003)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Giảng viên bộ môn Marketing và Quản trị vận hành – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1997-2001)

Tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (2002-2003)

Quản trị kinh doanh, Đại học East Anglia, Anh quốc

Professional Diploma in Marketing (2004-2007)

Marketing, Hiệp hội Marketing Anh quốc (Chartered Institute of Marketing)

 

Đào tạo ngắn hạn

2018

Khóa đào tạo về Đo lường tác động xã hội, Viện sáng tạo và tác động xã hội Đại học Northampton (Vương quốc Anh) cùng Trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo xã hội Đại học KTQD

2013

Teaching practice and the art of consulting, Đại học Saint Mary’s Canada và Đại học KTQD

2013

Khóa đào tạo về Phát triển kỹ năng nữ doanh nhân cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đại học Sydney và Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

2013

Due Diligence/PR Writing, LGT Venture Philanthropy

2012

Effective social media marketing and management, Marketing Institute of Singapore

2010

CSR and SMEs, Đai học Saint Mary’s Canada

2010

Chương trình trao đổi học giả tại Đại học California State University Long Beach Hoa Kỳ

 

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Rất tốt

Quá trình công tác

2007 - nay

Giảng viên bộ môn Marketing và Quản trị vận hành, Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế quốc dân

2008

Quản lý chương trình EXECUTIVE; Phó ban Quan hệ quốc tế Viện quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân

Nghiên cứu khoa học

Bài đăng Tạp chí trong và ngoài nước

2018

Business angel investing in Vietnam: An exploratory study; Journal of Private equity; đồng tác giả

2015

Formal and informal venture capital investing in emerging economies in Southeast Asia, Asia Pacific journal of management, ISSN 0217-4561; đồng tác giả

2012

Formal and Informal Venture Capital Investing in Emerging Markets, International Journal of Emerging Markets; đồng tác giả

2011

Doanh nghiệp xã hội, Doanh nhân xã hội – Xu hướng phát triển mới ở Việt Nam, Tạp chí kinh tế và phát triển; đồng tác giả

2008

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – Hướng đi mới cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập? Tạp chí kinh tế và phát triển;

Bài đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học trong và ngoài nước

2017

Business angel investing in Vietnam: An exploratory study; Hội thảo khoa học quốc tế “Business and Management: Framing compliance and dynamic”; NXB ĐHKTQD, đồng tác giả

2017

Analysing intellectual capital of Vietnam firms – results from a study; Hội thảo khoa học quốc tế “Business and Management: Framing compliance and dynamic”; NXB ĐHKTQD, đồng tác giả

2016

The necessity of entrepreneurship major at universities in Vietnam, Hội thảo quốc tế “Education and research on market economy of universities in Vietnam”, đồng tác giả

2015

Xây dựng khởi sự doanh nghiệp xã hội trong chương trình đào tạo đại học ngành quản trị kinh doanh, Hội thảo quốc tế “Social enterprise in Vietnam: The roles of higher education and research institutions”, đồng tác giả

2012

Are business development services needed for Vietnamese social enterprise at infancy stage? Hội thảo quốc tế “Business Administration in a global society”, đồng tác giả

2011

Phát triển chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học California State Long Beach, Hoa Kỳ, Hội thảo quốc gia “Xây dựng và phát triển chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Việt Nam; đồng tác giả

Sách xuất bản

2009

Bài tập tình  huống trong quản trị kinh doanh; NXB ĐHKTQD, Tham gia

2008

Những vấn đề về thị trường và Marketing trong khởi sự doanh nghiệp; Bộ kế hoạch và đầu tư; Chủ biên

 

Giảng dạy

2007 - nay

Nguyên lý cơ bản Marketing, Quản trị Marketing, Chiến lược marketing, Hành vi người tiêu dùng, Marketing quốc tế, Quản lý bán hàng, Lập kế hoạch marketing,… cho sinh viên, học viên các chương trình E-BBA, IBD, chất lượng cao, Việt Bỉ, VMBA, EMBA  và các chương trình đào tạo tư vấn cho doanh nghiệp