Viện Quản trị Kinh Doanh

Lịch sử phát triển

  • 1992: Thành lập Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Đại học KTQD

  • 12/1997: Phát triển trung tâm thành Viện Quản trị kinh doanh (Business School) theo quyết định số 4284/GD-ĐT của Bộ GDĐT ngày 20/12/1997.

  • 1998: Tuyển sinh khóa Cao học Quản trị kinh doanh (VMBA) đầu tiên với 30 học viên

  • 1999: Tuyển sinh khóa Thạc sỹ Kế toán Quốc tế (MIntA) hợp tác với Đại học Công nghệ Swinburne của Australia đầu tiên với 30 học viên Hà Nội và 25 học viên TP HCM.

  • 2001: Tuyển sinh khóa Cao học Quản trị kinh doanh bằng Tiếng Anh EMBA đầu tiên với 36 học viên

  • 2006: Lớp Giám đốc chuyên nghiệp đầu tiên được khai giảng với 50 học viên

  • 9/2009: Lớp Cử nhân quản trị kinh doanh đầu tiên được tuyển sinh với 50 học viên

  • 2010: Tuyển sinh khóa Tiến sỹ Quản trị kinh doanh đầu tiên.

Cơ cấu tổ chức hiện tại