CEO Hà Nội, 2013

--------------------------------------------------

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chị Trương Thị Thanh Hoa – Điều phối viên chương trình

Phòng 105, Nhà 12, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đường Trần Đại Nghĩa, HBT, HN

ĐT: (84-4) 38694197 (Ext:117)  |  Fax: (84-4) 38691682 |  DĐ: 0912-772-740

Email: dmhanh@bsneu.edu.vn   |  Website: www.bsneu.edu.vn