Tuyển sinh Cử nhân Chính quy ngành Quản trị Kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) năm 2016