Tuyển sinh

Tuyển sinh của chương trình

Tiếng Việt

Tuyển sinh Sau đại học

 

QUANG CAO EMBA 2016.png

 Chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh của Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân (gọi tắt là E-MBA) là chương trình đào tạo cao học bằng tiếng Anh chất lượng cao được xây dựng theo kết cấu tương tự các chương trình MBA của một số trường đại học của Mỹ có điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam.

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH NĂM 2020

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh ( E- MBA ) khóa 19 năm 2020

 

QUANG CAO EMBA 2016.png

                                                           

Đại học Kinh tế quốc dân tư vấn tuyển sinh năm 2019

 

(TBTCO) - Năm 2019, trường Đại học Kinh tế quốc dân (ĐHKTQD) tuyển sinh 5.650 chỉ tiêu với 47 ngành/chương trình, tăng 10 mã so với năm 2018, tạo cơ hội cho thí sinh có nhiều lựa chọn.

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH NĂM 2019

 

 

**THÔNG TIN TUYỂN SINH**

---ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân chính quy ngành Quản trị Kinh doanh học bằng tiếng Anh

tbts01.jpg

tbts02.jpg

 

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH E-BDB NĂM 2020

TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH E-BBA NĂM 2020

CHÙM ẢNH THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC ( E-BBA & E-BDB )

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH CHO TÂN SINH VIÊN E-BBA VÀ E-BDB XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC K61 (Dành cho Tân sinh viên Nhập học sau Sáng 11/8/2019)

Đăng kí nhận RSS - Tuyển sinh