TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH NĂM 2020

 

 

 

--- ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH

--- XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM

--- CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH E-BBA

--- CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH E-BDB 

 

 

**HỒ SƠ SINH VIÊN NHẬP HỌC**

--- HƯỚNG DẪN

--- NHẬP HỒ SƠ ONLINE

 

 

LIÊN HỆ:

Cô Lê Thị Thư - Điều phối viên chương trình

Phòng 105, Nhà 12,
Đại học Kinh tế Quốc dân Đường Trần Đại Nghĩa,
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel:  (04) 3869 7922 (ext: 150)
Fax: (04) 3869 1682
E-mail: ltthu@bsneu.edu.vn
Mobile: 0914681112

 

Cô Nguyễn Thu Hằng - Điều phối viên chương trình

Phòng 105, Nhà 12,
Đại học Kinh tế Quốc dân Đường Trần Đại Nghĩa,
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel:  (04) 3869 7922 (ext: 136)
Fax: (04) 3869 1682
E-mail: nthang@bsneu.edu.vn
Mobile: 0982072662