TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH E-BDB NĂM 2020

Chương trình cử nhân Kinh doanh Số, hệ CHÍNH QUY, đào tạo bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế nhằm đào tạo các nhà quản trị chuyên nghiệp am hiểu các kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị kinh doanh, có nền tảng kiến thức và kỹ năng về công nghệ số, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực tiếng Anh để làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh hiện đại của kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ: 130 (không kể ngoại ngữ tăng cường)

HỌC PHẦN BẮT BUỘC:

 • Toán cho các nhà kinh tế Pháp luật đại cương
 • Nguyên lý quản trị kinh doanh
 • Nguyên lý kinh doanh số
 • Lý thuyết cơ sở dữ liệu
 • Marketing số
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • …v.v.

HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH:

 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị vận hành
 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị tài chính
 • Luật kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Lý thuyết dữ liệu lớn
 • Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Bán lẻ trực tuyến
 • Công nghệ web
 • Mạng máy tính và truyền số liệu
 • Bảo mật và an ninh mạng
 • Khởi sự doanh nghiệp

HỌC PHẦN LỰA CHỌN:

 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Thanh toán điện tử
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản trị dự án
 • Hành vi tổ chức
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Cơ sở lập trình
 • Sáng tạo và đổi mới
 • Tư duy phản biện
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Tài chính quốc tế
 • Thiết kế web tương tác
 • Marketing dịch vụ
 • Quản trị truyền thông số​

​CƠ HỘI NGHỆ NGHIỆP:

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình có thể trở thành:

NHÀ QUẢN TRỊ:

 • CEO
 • Marketing
 • Tài chính
 • Nhân sự
 • Sản xuất

CHUYÊN GIA: 

 • Thương mại điện tử
 • Truyền thông số
 • Cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế web
 • Hệ thống thông tin

TỰ KHỞI NGHIỆP 

0101_0.jpg

0202_1.jpg

0303_1.jpg

0404_0.jpg