Thư mời viết bài hội thảo "Đổi mới, Nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác quốc tế