Đề thi vòng chung kết BSNEU Case Analysis 2017

BTC xin thông báo

5 đội tham gia dự thi vòng chung kết BSNEU Case Analysis 2017 tải đề thi tại link dưới đây

NEU Case Analysis 2017 - CocaCola Case Study - FINAL.pdf

Thời gian làm bài thi: 48 tiếng ( 15:30 ngày 13/9/2017 đến 15:30 ngày 15/9/2017 ). Thời gian làm bài thi được đơn vị ra đề thay đổi nhằm giúp các đội có thêm thời gian để làm bài tốt hơn.

Thời gian thi: 15:30 - 17:30 ngày 16/7/2017 

Địa điểm thi: Phòng 206 Viện QTKD - ĐH KTQD

Chúc các đội thi tốt