Kết quả vòng sơ loại BSNEU Case Analysis 2018

BTC BSNEU Case Analysis 2018 thông báo.

Kết quả vòng sơ loại cuộc thi BSNEU Case Analysis 2018 được upload tại link dưới đây

Bang diem vong so loai 2018.pdf

LỊCH THI

1. Lịch bốc thăm chia bảng 16 đội 

- Thời gian: 11:30 AM ngày 22/8/2018

- Địa điểm; Phòng 206, tầng 2 nhà 12 Viện Quản trị Kinh doanh - ĐH KTQD

- Lưu ý: Các đội không nhất thiết phải đến đủ 3 thành viên. 

2. Lịch nhận đề thi vòng 2 (tiếng Việt)

- Thời gian nhận đề: 13:00 PM ngày 22/8/2018

- Hình thức nhận đề: Đề thi được tải lên website: www.bsneu.edu.vn. Các đội tải đề thi trên website

- Các quy định cụ thể về vòng 2 (tiếng Việt) được nêu rõ trong đề thi.

3. Lịch thi vòng 2 (tiếng Việt) 

- Thời gian: 17:00 PM ngày 23/8/2018

- Địa điểm thi:

Bảng A: Phòng 206 - tầng 2, nhà 12 Viện Quản trị Kinh doanh - ĐH KTQD

Bảng B: Phòng 207 - tầng 2, nhà 12 Viện Quản trị Kinh doanh - ĐH KTQD

Lưu ý: Để đảm bảo công bằng cho tất cả các đội tham gia dự thi. Đề nghị các đội tuân thủ quy định chỉ ghi số báo danh vào trong slide đầu tiên của bài thi và không ghi thêm bất kỳ thông tin nào khác. Tất cả các bài thi không tuân thủ quy định sẽ bị loại.