Thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh EBBA 8 | Trường ĐH Kinh tê Quốc dân

Thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh EBBA 8

Tải thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh EBBA 8 tại đây:

lop TA chia level.xlsx

TKB AEP HK1 (for student)_0.xls