Kế hoạch thăm quan doanh nghiệp PEPSI và SAM SUNG

 

 

Tải file kế hoạch tại đây:   - PEPSI

                            - SUM SUNG