Thông báo

Thông báo của chương trình

Không đặt

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh ( E- MBA ) khóa 19 năm 2020

 

QUANG CAO EMBA 2016.png

                                                           

ĐỒNG HÀNH CÙNG BSNEU CASE ANALYSIS 2019

D

05498.png

Kế hoạch học kỳ hè 2015 và các hoạt động chương trình EBBA

Thông báo tuyển sinh chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh học bằng tiếng Anh tại Viện Quản trị Kinh doanh ĐH KTQD năm 2015

Thông tin tuyển sinh chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (Mã ngành: D110109)

E- BBA là gì?

Đồng hành cùng sinh viên EBBA mùa hè tình nguyện 2015

 

Thời khóa biểu E-BBA 9 kỳ 6

Tải về tại đây : Thời khóa biểu E-BBA 9 kỳ 6

Thời khóa biểu E-BBA 10 Kỳ 4

Tải thời khóa biểu tài đây : Thời khóa biểu E-BBA 10 Kỳ 4

Thời khóa biểu EBBA 11 vs EBDB 1 Kỳ 2

Tải thời khóa biểu tại đây : Thời khóa biểu EBBA 11 vs EBDB 1 Kỳ 2

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH E-BBA NĂM 2019 (E-BBA 8)

Tải về tại đây :  Ke hoach thuc tap tot nghiep E-BBA8 -FINAL_0.doc

                       

 

THỜI KHÓA BIỂU EBBA 11 VÀ EBDB1 KỲ 1

Đăng kí nhận RSS - Thông báo