Lịch công tác tuần 38 - Từ ngày 16/9/2013 đến ngày 22/9/2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2013
Từ ngày 16/9/2013 đến ngày 22/9/2013
Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Vũ Thành Hưng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai 16/9/2013

10h00

Họp chương trình EBBA và liên chi đoàn

Hoa, Việt, Hằng, Thư

V Hoa

104

Ban đại học

15:00

Triển khai kế hoạch khai giảng và tuyển sinh CEo

V Hoa, A Hưng, Hùng, T Hoa, Lan Linh

V Hoa

104

TTPTDNV

16:00

Họp ổn định tổ chức lớp EBBA5

Hoa, Việt, Thư

V Hoa

104

Ban đại học

Thứ ba 17/9/2013

11:00

Họp với cán bộ lớp và đoàn EBBA

A Hưng, Việt, Nam, Thư, Hằng, Yến

A Hưng

206

Ban đại học

14:30

Phân công thực tập lớp EBBA2

Hoa, Việt, Thư, Bảo GV

V Hoa

104

Ban đại học

15:30

Họp rút kinh nghiệm tổ chức khai giảng EBBA

V Hoa, Việt, Hằng, Thư, Nam, Trang, Bảo GV, A Thọ, A Thắng, Hạnh, Linh

V Hoa

107

Ban đại học

Thứ tư 18/9/2013

10:00

Họp toàn thể giảng viên của viện về thực tập EBBA 2

Toàn thể giảng viên của viện và chương trình EBBA

Vân Hoa

107

Ban đại học chuẩn bị

11:30

Liên hoan toàn viện chia tay cán bộ về hưu

Toàn thể CBGV, CNV của Viện

DUY

 

Công đoàn chuẩn bị

14h00

Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW Đảng lần thứ 7.

Toàn thể đảng viên trong chi bộ

Phó Hiệu trưởng Đạt

Hội trường A

VP.ĐU chuẩn bị tài liệu.

Thứ năm 19/9/2013

9:00

Rà soát công tác chuẩn bị tuyển sinh CEO

A Hưng, A Hùng, T Hoa

A Hưng

103

TTPTDNV

10:00

Họp với sinh viên EBBA5 để chia lớp tiếng Anh và lịch học mới

V Hoa, Việt, Thư,

V Hoa

202

Ban đại học

14:00

Họp với tất cả các giảng viên giảng dạy chương trình EBBA

V Hoa, Việt, Thư, Bảo, Hằng

V Hoa

206

Ban đại học

15:00

Chuẩn bị khai giảng EMBA và VMBA 2013

V Hoa, Lan Hương, Hạnh

V Hoa

104

Ban sau đại học

Thứ sáu 20/9/2013

10:00

Họp triển khai thực tập EBBA2 với toàn thể sinh viên và giảng viên

Toàn thể giảng viên và giáo viên

V Hoa

202

Ban đại học

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

 

Phó Hiệu trưởng Nghĩa

G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

19h00

Đối thoại giữa lãnh đạo Trường với học viên, sinh viên của Trường.

Việt

Phó Hiệu trưởng Trung

Hội trường A

P.CTCT&QLSV, P.QLĐT

Thứ bảy 21/9/2013