Lịch công tác tuần 36 - Từ ngày 02/9/2013 đến ngày 08/9/2013

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2013
Từ ngày 02/9/2013 đến ngày 08/9/2013
Trực tuần: PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa
 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai 02/9/2013

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Thứ ba 03/9/2013

08h00

Gặp gỡ sinh viên EBBA và triển khai các hoạt động tuần định hướng

V Hoa, A Hưng + các trưởng bộ môn, trưởng ban và thành viên ban đại học

V Hoa

202

Ban đại học

09h00

Họp về triển khai thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010/NĐ-CP.

Hoa (V.QTKD),

Phó Hiệu trưởng Nghĩa

Phòng họp G2N7

P.TCKT chuẩn bị tài liệu 

13:30

Triển khai hoạt động định hướng  cho EBBA5

Ban đại học

Việt

202

Ban đại học

14h30

Họp triển khai phần mềm quản lý sau đại học

V Hoa, A Thọ, L Hương, Hạnh

V Hoa

P104

Ban sau đại học

Thứ tư 04/9/2013

08h00

Triển khai hoạt động định hướng cho sinh viên EBBA5

Việt, Nam + ban đại học

Việt

202

Ban đại học

09h30

Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn năm học 2012-2013.

Nam + BCH Liên chi đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn

PGS.TS. Lâm

Hội trường A

ĐTN

14h00

Rà soát công tác văn phòng

V Hoa + A Thắng, A Thọ và Tổ văn phòng

V Hoa

P107

Văn phòng

18h00

Lãnh đạo Trường tiếp thân mật Đoàn cán bộ, viên chức TP.HCM

BGH, V Hoa + các thành viên Ban đón tiếp và các đ/c có giấy mời.

Hiệu Hùng

Tầng 3 TT.DVHTĐT

Các đơn vị liên quan

Thứ năm 05/9/2013

08h00

Rà soát các công việc chuẩn bị thực hiện gói thầu CEO Hà Nội 2013

A Hưng + trung tâm PTDNV

A Hưng

P103

TTPTDNV

9h30

KH chuẩn bị khai giảng EMBA12 và VMBA18

V Hoa + Ban sau đại học

V Hoa

P104

Ban sau đại học

15h00

Rà soát các công việc chuẩn bị khai giảng EBBA5

V Hoa, A Hưng + Việt + Nam + Thư, Hằng, yến

V Hoa

P104

Ban đại học

15h00

Lễ gặp mặt tri ân các viên chức nghỉ hưu từ 01/1/- 01/9/2013.

Đại diện ĐU, BGH, Duy, A Hưng, C Hiền, C Oanh

Phó Hiệu trưởng Đạt

Phòng họp A-G2N10

Các đơn vị liên quan

Thứ sáu 06/9/2013

10:00

Giao ban lãnh đạo viện

V Hoa, A Hưng + Các trưởng bộ môn, trưởng ban + giám đốc TT+ trưởng văn phòng + Lam + Nam

V Hoa

107

Ban đại học

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

BGH,..

Hiệu trưởng Hùng

Phòng họp G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Rà soát công việc chuẩn bị thực tập cho sinh viên EBBA2

V Hoa + Việt + ban đại học

V Hoa

107

Ban đại học

Thứ bảy 07/9/2013

Ban đại học và liên chi đoàn và các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện tốt tuần định hướng cho EBBA5.