Lịch công tác tuần 35 - Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 01/9/2013

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Viện Quản trị Kinh doanh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2013
Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 01/9/2013
Trực tuần: Phó Viện trưởng VŨ Thành Hưng
 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai 26/8/2013

14h00

 

Kiểm tra công tác đón tiếp SV EBBA5.

A Hưng, Việt, Thư, Hằng

A Hưng

103

Ban đại học.

15h00

Tập huấn đón tiếp SV mới cho sinh viên

Việt, Hằng, Thư

Việt

107

Ban đại học

Thứ ba 27/8/2013

08h00 – 17:00

Đón tiếp SV EBBA5.

Hằng, Thư và sinh viên EBBA

Việt

107

Ban đại học

15h30

Hội đồng xét khen thưởng SV EBBA

Lãnh đạo Viện + Việt, Thư, HẰng, Nam

V Hoa

105

Ban đại học

Thứ tư 28/8/2013

08h00- 17:00

Đón tiếp SV EBBA5.

Hằng, Thư và sinh viên EBBA

Việt

107

Ban đại học

14h00

Chuẩn bị account cho sinh viên EBBA5

Ban CNTT

A Thọ

101

Ban CNTT

15h00

Rà soát Công việc chuẩn bị CEO Hà Nội

A Hưng, A Hùng, Thanh Hoa

A Hưng

103

TTPTDNV

Thứ năm 29/8/2013

08h00-17:00

Đón tiếp SV EBBA5.

Hằng, Thư và sinh viên EBBA

Việt

107

Ban đại học

15h30

Rà soát công việc của tuần định hướng

V Hoa, A Hưng, Nam, Việt, THư, Hằng, Yến

V Hoa

104

Ban đại học

16h00

Rà soát phong học cho EBBA5 tuần định hướng

V Hoa, A Thọ, A Thắng, Việt

V Hoa

104

Ban đại học

Thứ sáu 30/8/2013

08h00-17:00

Đón tiếp SV EBBA5.

Hằng, Thư và sinh viên EBBA

Việt

107

Ban đại học

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

BGH, cùng các đ/c: Lâm (Phó Bí thư TT ĐU), Liên (CTCĐ), Cường (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Mạnh Hùng

Phòng họp G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ bảy 31/8/2013 & Chủ nhật 01/9/2013

CÁc lớp học theo lịch