Lịch công tác tuần 34 - Từ ngày 18/8/2013 đến ngày 24/8/2013

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Viện Quản trị Kinh doanh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2013
Từ ngày 05/8/2013 đến ngày 11/8/2013
Trực tuần: PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa

 
 
 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Chuẩn bị tài liệu

 

Thứ hai 05/8/2013

 

08h30

Triển khai kế hoạch đón sinh viên mới và khai giảng EBBA

V Hoa, Việt, Hằng, Thư

V Hoa

P 104

Ban đại học

 

09h30

Rà soát sinh viên yếu kém và lên KH họp phụ huynh SV kém

V Hoa, Việt, Hằng, Thư

V Hoa

P 104

Ban đại học

 

10h30

Họp với sinh viên yếu kém EBBA4 bàn về KH học tập và thi lại 

Việt, Hằng, Thư

Việt

P 105

Ban đại học

 

14h30

Rà soát các công việc thi tuyển sinh EMBA12

Hoa, L Hương, Hạnh

V Hoa

P 104

Ban SĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba 06/8/2013

 

9:00

Rà soát công việc chuẩn bị thi EMBA12

Hoa, Lan Hương, Hạnh

V Hoa

P 104

Ban SĐH

 

10h00

THống nhất KH đón sinh viên mới và chương trình khai giảng

Việt, Nam, Thư, Hằng

V Hoa

P 104

Ban đại học

 

14:00

Rà soát kế hoạch tổng kết tình nguyện hè của SV EBBA

V Hoa, Nam, Việt, yến

V Hoa

P 104

LCĐ

 

Thứ tư 07/8/2013

 

08h30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt mở rộng lấy Thư giới thiệu đối với nhân sự Phó Hiệu truởng dự kiến bổ nhiệm lại.

V Hoa, A Hưng, A Hùng, Việt, L Hương, Duy, T Anh, Ngọc, Lam, C Hằng, C Mỹ Linh, Bảo, M Hương, A Thọ, A Thắng, Hiển

Tổ trưởng Tổ Công tác

Hội trường A

Tổ Công tác chuẩn bị tài liệu.

 
 

14h00

Họp văn phòng rà soát KH chuẩn bị phòng học cho EBBA5

A Thọ, A Thắng, Việt

V Hoa

P 104

VP

 

15:00

Rà soát phòng và CSVC cho thi EMBA12

V Hoa, L Hương, Hạnh, A Hùng, A Thắng

V Hoa

P 104

Ban SĐH

 

Thứ năm 08/8/2013

 

08h30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với bổ nhiệm lại chức vụ  Phó Hiệu trưởng của Trường.

V Hoa, A Hưng, A Hùng, Việt, L Hương, Duy, T Anh, Ngọc, A Thọ, A Thắng,

Tổ trưởng Tổ Công tác

Hội trường A

Tổ Công tác chuẩn bị tài liệu.

 
 

14h00

Họp  công tác phối hợp thi EMBA12

V Hoa, L Hương, A Hưng, mời Đại (QTTB), Cường (Bảo vệ)

 

 

 

 

Thứ sáu 09/8/2013

 

9:00

Rà soát lần cuối công tác chuẩn bị thi EMBA12

V Hoa, A Hưng, L Hương, Hạnh

V Hoa

P 104

Ban SĐH

 

15h00

Họp  Cán bộ phỏng vấn thi EMBA12

Toàn thể giảng viên của Viện

V Hoa

P 104

Ban SĐH

 

16h00

Họp  Cán bộ coi thi EMBA12

V Hoa cùng CBCT theo quyết định của HT

V Hoa

P 104

Ban SĐH

 

16h30

Gặp thí sinh thi EMBA 12

Ban coi thi EMBA

V Hoa

P 104

Ban SĐH

 

Thứ bảy 10/8/2013

 

7h00

Thi EMBA12 KTH

Ban coi thi

V Hoa

P 206

Ban SĐH

 

13:00

Thi EMBA12 Tiếng Anh

Ban coi thi

V Hoa

P206

Ban SĐH

 

Chủ nhật 11/8/2013

 

07h30: Thi  EMBA12 môn Phỏng vấn & GMAT. Địa điểm: Tầng 2 - V.QTKD. Chủ trì: Đ/c Trần Thị Vân Hoa. Thành phần: Các thành viên Ban Thi phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.