Lịch các lớp học của Viện QTKD (Từ ngày 10/2/2014 đến ngày 16/2/2014)

 

P.205

P.206

P.207

P.208

P.209

P.212

P202(TTĐTLT)

Thứ2

10-02

Sáng

E-BBA- 5B

 

 

 

 

E-BBA- 4B

 

Chiều

E-BBA- 5A

 

 

 

E-BBA- 3A

E-BBA- 4A

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

Thứ3

11-02

Sáng

 

 

 

 

E-BBA- 3B

E-BBA- 4B

E-BBA- 5

Chiều

 

 

 

 

 

E-BBA- 4A

E-BBA- 5

Tối

 

 

 

 

 

 

 

Thứ4

12-02

Sáng

E-BBA- 5B

 

 

 

E-BBA- 3B

E-BBA- 4B

 

Chiều

E-BBA- 5A

 

 

 

E-BBA- 3A

E-BBA- 4A

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

Thứ5

13-02

Sáng

 

 

 

 

 

E-BBA- 4B

E-BBA- 5

Chiều

 

 

 

 

E-BBA- 3A

E-BBA- 4A

E-BBA- 5

Tối

 

 

 

 

 

 

 

Thứ6

14-02

Sáng

 

 

 

 

E-BBA- 3B

E-BBA- 4B

E-BBA- 5

Chiều

 

 

 

 

 

E-BBA- 4A

E-BBA- 5

Tối

 

 

 

 

 

 

 

Thứ7

15-02

Sáng

E-BBA- 5B

 

 

 

E-BBA- 3B

 

 

Chiều

E-BBA- 5A

 

 

 

E-BBA- 3A

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

CN

16-02

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Tối