Bộ môn quản lý chung | Trường ĐH Kinh tê Quốc dân

Bộ môn quản lý chung

 

1.PGS.TS. Bùi Đức Tuân

2. PGS. TS. Vũ Thành Hưng

3. TS. Đào Thị Thanh Lam

4. ThS.Trần Cẩm Tú

5. Nguyễn Phương Mai