Bộ môn Marketing & Quản trị vận hành: | Trường ĐH Kinh tê Quốc dân