Giới thiệu

Không đặt

Thông điệp lãnh đạo

Quá trình hội nhập nền kinh tế của Việt Nam đòi hỏi các nhà quản lý phải có hiểu biết sâu sắc về Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, có tư duy và tác phong làm việc năng động và chuyên nghiệp. 

Tuyển sinh sau đại học

Thiết bị phòng học

dfyhlp;

Lịch giảng đường

Lịch tuần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2013
Từ ngày 16/9/2013 đến ngày 22/9/2013
Trực lãnh đạo Viện: PGS.TS. Vũ Thành Hưng

Thời gian

Tra cứu điểm

Hệ thống wifi

Đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu kinh tế

Viện Quản trị Kinh Doanh

Lịch sử phát triển

  • 1992: Thành lập Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Đại học KTQD

  • 12/1997: Phát triển trung tâm thành Viện Quản trị kinh doanh (Business School) theo quyết định số 4284/GD-ĐT của Bộ GDĐT ngày 20/12/1997.

  • 1998: Tuyển sinh khóa Cao học Quản trị kinh doanh (VMBA) đầu tiên với 30 học viên

Đăng kí nhận RSS - Giới thiệu