Giới thiệu | Trường ĐH Kinh tê Quốc dân

Giới thiệu

Không đặt

Ban Nghiên cứu

Ban Nghiên cứu

Ban HTQT

Ban HTQT

TT PTDN Việt

 

1.ThS.Lê Văn Nam

2. ThS. Lê Thị Mai Lan

3. Lê Thị Phương Linh 

4. Trương Thanh Hoa 

Bộ môn Tài chính Kế toán

Bộ môn Marketing & Quản trị vận hành:

Bộ môn quản lý chung

 

1.PGS.TS. Bùi Đức Tuân

2. PGS. TS. Vũ Thành Hưng

3. TS. Đào Thị Thanh Lam

4. ThS.Trần Cẩm Tú

5. Nguyễn Phương Mai

Thông điệp lãnh đạo

Quá trình hội nhập nền kinh tế của Việt Nam đòi hỏi các nhà quản lý phải có hiểu biết sâu sắc về Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, có tư duy và tác phong làm việc năng động và chuyên nghiệp. 

Tuyển sinh sau đại học

Thiết bị phòng học

dfyhlp;

Lịch giảng đường

Đăng kí nhận RSS - Giới thiệu