Danh sách các đội tham dự cuộc thi BSNEU Case Analysis 2019 xuất sắc vào vòng 16

Lưu ý: Các đội có màu vàng trong danh sách là đội đủ điều kiện tham dự vòng 16.

Tải danh sách tại đây : BSNEU Case Analysis 2019 - First round-grades_0.xlsx