Vũ Việt Thắng

avata trong.jpeg

Vũ Việt Thắng

Vị trí công tác: Phó chánh văn phong - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại:

Email: vvthang@neu.edu.vn

 

 

 

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên Vũ Việt Thắng
Năm sinh 1963
Nơi sinh Thái Nguyên
Địa chỉ liên lạc Toàn nhà Hòa Phát Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội
Học vị Cử Nhân
Chức danh khoa học (Học hàm)  
Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại/trước khi nghỉ hưu)