TS. Trần Văn Hùng

                             tran van hung.jpg

TS. Trần Văn Hùng

Vị trí công tác: Trưởng Ban Đào tạo Sau Đại học - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0968 52 8887   Email: tvhung@bsneu.edu.vn; tvhung161260@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản trị điều hành doanh nghiệp

Quản trị dự án

Quản trị chất lượng

Quản lý Nhà nước hoạt động đấu thầu

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Trần Văn Hùng

Năm sinh

1960

Nơi sinh

Thái Bình

Địa chỉ liên lạc

Nhà 12 C3, Ngách 96 Ngõ Tự do, Phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ (2007)

Chức danh khoa học (Học hàm)

Giảng viên chính (2001)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Trưởng Ban Đào tạo Sau Đại học – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1977-1981)

Khoa Kinh doanh công nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (1995-1997)

Quản trị Kinh doanh, Đại học Boise State University, Hoa Kỳ

Bậc Tiến sĩ (2004 – 2007)

 Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Đào tạo ngắn hạn

2001

 Tham gia khoa học Đào tạo giảng viên về đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1999

Tham gia khóa đào tạo về Quản trị Chất lượng của tổ chức đào tạo Quốc tế

1990 - 1993

Tham gia chương trình đào tạo về Cơ chế quản lý kinh tế Thị trường do Bộ Kế hoạch đầu tư phối hợp với Tổ chức Liên hợp Quốc UNDP tổ chức

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Tốt

Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (2003 – 2006)

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Đọc, Việt, Nghe, Nói: khá

Quá trình công tác

2016 - nay

Trưởng Ban Đào tạo Sau Đại học, Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

2011 - 2016

Giám đốc Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt, Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

2008 - 2011

Phó Chủ nhiệm Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

2004 - 2007

Nghiên cứu sinh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

1997 - 2004

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

1995 - 1997

Học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Boise State University, Hoa Kỳ

1981 - 1995

Giảng viên khoa Công nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Nghiên cứu khoa học

2017

Improving quality of training service in Hanoi. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế năm 2017. Đồng tác giả.

2017

Đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn trên địa bàn thành phố Hà Nội , Thực trạng và những vấn đề đặt ra. Đồng tác giả Trần Văn Hùng, Trần Mạnh Linh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia thang 3 năm 2017 về “Triển vọng phát triển Kinh tế Việt Nam và vai trò của Nhà nước kiến tạo trong hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh.

2015

Một số kinh nghiệm tham dự đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn của Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân; Tạp chí Quản lý Kinh tế Trung Ương, Đồng tác giả Trần Văn Hùng, Trần Mạnh Linh (2015)

2014 -2015

Đề tài khoa học cấp thành phố mã số 01X-10/04-2014-2 với chủ đề “Nâng cao năng lực đổi mới sảng tạo cho các doanh nghiệp Hà Nội”. Đề tài đã được hoàn thành và nghiệm thu năm 2015. Vị trí: Ủy viên.

2013 - 2015

Đề tài khoa học cấp cơ sở mã số KTQD 2013.59 với chủ đề “Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo và tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả kinh doanh”. Đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2015. Vị trí: Ủy viên.

2009 - 2011

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các giám đốc điều hành cá doanh nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu năm 2011. Vị trí: Ủy viên.

2006 - 2008

Công trình khoa học cấp cơ sở: Thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Đã hoàn thành và được nghiệm thu năm 2008. Vị trí: Ủy viên thư ký đề tài.

2006

Về chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số 107 tháng 5 năm 2006.

2006

Một số nét về đầu tư xây dựng giao thông và đấu thầu xây dựng giao thông ở Việt Nam thời gian gần đây. Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Số 68, tháng 5 năm 2006.

2003

Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu trong nước các cong trình xây dựng ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Phát triển. Số chuyên đề thang 1 năm 2003.

Sách xuất bản

 

2017

Tham gia cuốn “Tình huống trong kinh doanh” của Viện Quản trị Kinh doanh xuất bản năm 2017

2008

Tham gia cuốn “bài tập tình huống trong quản trị Kinh doanh”, Viện Quản trị Kinh doanh xuất bản năm 2008.

2002

Chủ biên cuốn sách “Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp”. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội năm 2002.

1999

Tham gia viết giáo trình “Quản trị sản xuất và tác nghiệp”. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội năm 1999.

1990

Tham gia viết cuốn “Bài tập Kinh tế Công nghiệp”. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội năm 1990.

 

Giảng dạy

1998 - nay

Quản trị dự án. Đào tạo trình độ Cử nhân và Thạc sỹ

1998 - nay

Quản trị chất lượng; đào tạo trình độ Cử nhân và Thạc sỹ.

1998 - nay

Quản trị vận hành, đào tạo trình độ Cử nhân và Thạc sỹ.

1981 – 1997

Kinh tế công nghiệp. tại Đại học Kinh tế Quốc dân; đào tạo trình độ Cử nhân.

Hướng dẫn NCS